Supervision

Supervision er en kontraktmæssig, tidsbestemt, støttende og indsigtsgivende samtale, hvor den der superviseres får et større overblik over sit arbejde og bliver bedre til at udføre det. Det kan udføres individuelt, eller det kan udføres for grupper som kollegial supervision.

Kvaliteten i arbejdet og samarbejdet kan forbedres, specifikke faglige problemstillinger kan løses, samtidig med at motivationen øges. AM-Gruppen kan medvirke ved implementering af supervision som metode, og kan også gennemføre supervisionsforløb på virksomheden.

Kunder har udtalt
Kollegial supervision har givet et bedre og mere tillidsfuldt samarbejde i faggruppen.