Kemi

 
Vurdering af kemiske stoffer og materialer kan være et godt udgangspunkt for substitution af et produkt. AM-Gruppen udarbejder og ajourfører dine lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger, uddanner og instruerer i håndtering af kemiske og kræftfremkaldende produkter. På områderne kvalitetssikring og oversættelse af sikkerhedsdatablade, etablering af indkøbspolitik og oplag af kemiske stoffer kan vi også yde dig service. Vi udfører vurderinger af stoffer og materialers klassificering, MAL-koder og anvendelsen af værnemidler. Vi beskriver hvad REACH betyder for din virksomhed, hvor gravide kan arbejde og hvorledes man kan arbejde sikkert med allergifremkaldende produkter.

Kunder har udtalt
Vi har nu fået fuldt styr over hvilke arbejdsopgaver og hvor på virksomheden, vores gravide medarbejdere kan beskæftiges.