AM-miljø.
 

Har du brug for eksperthjælp i forbindelse med kontakten til myndigheder, at udarbejde en miljøgodkendelse, miljøredegørelse eller et grønt regnskab kan AM-Gruppens erfarne konsulenter træde til.
AM-Gruppen er akkrediteret til at udføre støjmålinger, og kan udføre emissionsmålinger af udledninger.

AM-Gruppen tilbyder et bredt spektrum af ydelser indenfor miljøområdet.

Et godt og bæredygtigt miljø.