Stige kurser
 
Kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af stiger.

Dette kursus bygger på den aktuelle lovgivning på stigeområdet samt praksis for anvendelse og eftersyn af stiger.

Det er lovkrav, at stiger efterses med maksimalt 12 måneders interval. Dette eftersyn skal foretages af en person, der er sagkyndig i at efterse stiger. Denne sagkyndige person kan være en indenfor egen virksomhed, der har tilegnet sig den fornødne viden på området, men det kan også være en ekstern person, der hyres til opgaven.

AM-Gruppens e-learning kursus giver kursisten et indgående kendskab til både anvendelsen af stiger såvel som eftersyn og vedligehold af stiger. Kursusbeviset kan med andre ord dokumentere, at kursisten har modtaget undervisning i at bruge stiger og foretage de lovpligtige årlige eftersyn på samme.

Der vil undervejs i kurset være mulighed for at downloade materiale, der kan anvendes ved både brug og eftersyn af stiger.

Pris: kr. 1.995,- ekskl. moms.

For yderligere information og tilmelding kontakt venligst AM-Gruppen på tlf. 70 107 701

Prøve demoen: Klik her
For tilmelding: Klik her