Affald

 
Affaldshåndtering bliver i takt med et øget forbrug og stigende afgifter på bortskaffelsen en disciplin, der får større og større opmærksomhed på virksomhederne. Kan mængden af affald reduceres, er det interessant både økonomisk og miljømæssigt. AM-Gruppen kan hjælpe dig med at sikre en effektiv håndtering af affaldet. Vi kan hjælpe dig med en klassificering, mærkning og deklarering af affaldet, så det bliver bortskaffet på den rigtige måde.

Kunder har udtalt
AM-Gruppens assistance har betydet, at vi nu har fuld kontrol over mængder, typer og bortskaffelsen af affald.